Akbar, D. (2021) “Analisis Isi Khutbah KH. Ahmad Dahlan Dalam Naskah ‘Ma Huwa Asasul Jamiatul Muhammadiyah’”, Alim | Journal of Islamic Education, 3(2), pp. 225-236. Available at: https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/view/223 (Accessed: 28January2022).